ไมค์ห้องประชุม ไมโครโฟนห้องประชุม ไมค์ชุดประชุม รับประกันโดย BOSCH และภัทรรุ่งโรจน์ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ไมค์ห้องประชุม ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือ BOSCH ไมโครโฟนห้องประชุม Bosch ได้สร้างมาตรฐานให้กับวงการประชุมระดับโลก ไมค์ชุดประชุมของบ๊อชตามแบบฉบับมาตรฐานเยอรมันและได้มีการทุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ยืนเด่นเป็นอันดับหนึ่งในโลกของวงการไมค์ชุดประชุมมาอย่างยาวนานสืบทอดต่อมาจาก PHILIPS ตลอดมา  เราภัทรรุ่งโรจน์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายโดยตรงและเป็นศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก BOSCH เป็นแห่งแรกในเอเซียแปซิฟิค ด้วยประสบการณ์ในวงการไมค์ชุดประขุมของภัทรรุ่งโรจน์มากว่า 30 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นไมค์ชุดประชุมแบบเบื้องต้นจนถึงแบบมีกล้องจับภาพผู้พูดอัตโนมัติ แบบนานาชาติที่มีระบบแปลภาษารวมถึงระบบลงคะแนนเสียง ภัทรรุ่งโรจน์จะส่งมอบระบบไมค์ชุดประชุมมีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความเสถียรสูงเพื่อให้การประชุมของท่านราบรื่นทุกการใช้งาน ตัวอย่างผลงานที่เห็นชัดเจน ระบบไมค์ชุดประชุมของรัฐสภาแห่งใหม่รวมถึงที่ทำเนียบรัฐบาลที่จำหน่ายพร้อมติดตั้งและบริการหลังการขายตลอดชีพโดยเราภัทรรุ่งโรจน์

ไมโครโฟนประชุม บ๊อชมีความเหมาะสม ได้รับออกแบบชุดประชุมให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อมาตอบสนองความทันสมัย ความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการส่งไฟล์ภาพหรือวิดีโอ อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถประยุกต์การใช้งานผ่านมือถือสมาร์มโฟน แท็บเล็ต ได้อย่างง่ายดาย

ไมโครโฟนห้องประชุม

ไมโครโฟนห้องประชุมหรือไมค์ชุดประชุม

ไมค์ชุดประชุม คือ ไมโครโฟนที่มีลำโพงและวงจรควบคุมอยู่ที่ฐานไมโครโฟนทำงานร่วมกันอย่างเป็น ระบบเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพูดและฟังในการประชุม รวมถึงสามารถปรับเพิ่ม-ลดระดับเสียงในวงของไมค์ชุดประชุมให้มีความชัดเจนเหมาะสมมากขึ้น, สามารถจัดลำดับการใช้ไมค์ชุดประชุมแต่ละตัวเพื่อจัดเรียงตามการขอพูดได้ทั้งอัตโนมัติหรือตามที่ประธานในที่ประชุมต้องการ, สามารถบันทึกเสียงการประชุม, ส่งสัญญาณเสียงในการประชุมไปต่อกับเครื่องขยายเสียงเพื่อให้มีเสียงที่ดังหรือกระจายเสียงไปยังพื้นที่หรือห้องอื่นๆที่ต้องการได้,ใช้งานร่วมกับระบบแปลภาษา (Interpretation System), ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ (Video Conference) รวมถึงใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกลผ่านApplication ต่างๆเช่น ZOOM, WebEx และค่ายอื่นๆ

องค์ประกอบหลักของไมค์ชุดประชุม จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้

1.ไมค์ชุดประธาน หรือ ชุดไมค์ประธาน (Chairman Unit)
เป็นไมโครโฟนสำหรับประธานในการประชุมเป็นผู้ใช้งาน นอกจากมีลำโพงในตัวและมีปุ่มสวิทช์เปิด-ปิดการใช้ชุดไมค์ประธานแล้ว ชุดไมค์ประธานจะมีปุ่มสวิทช์กดตัดการพูดของไมค์ประชุมผู้ร่วมประชุมทุกตัวที่อยู่ในวงประชุม ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ประธานการประชุมสามารถควบคุมและกำหนดการประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.ไมค์ชุดผู้ร่วมประชุม หรือ ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit)
เป็นไมโครโฟนที่มีลำโพงในตัวและมีปุ่มสวิทช์เปิด-ปิดการใช้ สำหรับผู้ร่วมประชุมใช้งาน  ซึ่งไมโครโฟนชนิดนี้จะประกอบไปด้วยไมโครโฟนพร้อมด้วยปุ่มเปิด-ปิด และลำโพงอยู่ภายในชุดเดียวกัน แต่จะไม่มีปุ่มตัดการพูดหรือการสนทนา
3. ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ (Controller unit)
ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟส่วนประกอบหลักที่สำคัญที่สุดในระบบไมค์ชุดประชุม เพราะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ จ่ายกระแสไฟให้กับไมค์ชุดประชุมทุกตัวในวงประชุมอีกทั้งยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของไมค์ชุดประชุมทุกตัวในวงประชุม ฟังค์ชั่นการใช้งานของชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟโดยทั่วไปจะมีดังนี้
- เลือกจำนวนชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมให้พูดได้พร้อมกันได้กี่คน เช่น 1, 2, 3, 4 คน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประชุมไม่ใช่มีแต่คนพูดในวงประชุมไม่มีใครฟังใคร
- การปรับ เร่ง-ลด เสียงที่ออกไปยังลำโพงของชุดไมค์ชุดประชุมที่อยู่ในวงประชุม
- ช่องสัญญาณเสียงเข้า-ออก สำหรับนำเสียงจากภายนอกเข้ามาสู่วงประชุมและนำเสียงของวงประชุมส่งออกไปยังเครื่องขยายเสียงหรืออื่นๆ
- เลือกMode การประชุม First in First out , Chairman only, จองคิวการพูด, ประธานเป็นคนเลือกให้สิทธิ์การพูด เป็นต้น
- สามารถบันทึกการประชุมลงในตัวเครื่องควบคุมหรือลงUSB Drive
- มีช่องไม่น้อยกว่า2ช่องสำหรับต่อชุดไมค์ประชุม ส่วนใหญ่ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟจะรองรับการต่อไมค์ชุดประชุมได้เฉลี่ย 50-80 ตัว แตกต่างตาม รุ่น ยี่ห้อและผู้ผลิตแต่ละราย
- มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนแบบมีสายและช่องสำหรับต่อไมโครโฟนแบบไร้สาย

ไมโครโฟนชุดประชุม ยังแบ่งแยกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. ไมค์ชุดประชุม ชนิดมีสาย (Wire Conference Set)
ตามชื่อเลยครับไมค์ชุดประชุม แบบมีสาย ก็จะมีสายต่อพ่วงจากชุดไมค์ประชุมตัวที่1ไปยังชุดไมค์ประชุมตัวที่2 เรียงไล่ถัดกันไป หรือชื่อตามมาตรฐานว่า Daisy Chain ปกติสายต่อพ่วงที่มากับตัวไมค์ชุดประชุมจะมีความยาว2เมตรโดยมีทั้งไมค์ชุดประชุม แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
แบบอนาล็อค (Analogue) หมายถึงการสื่อสัญญาณเสียงในวงประชุมจะไม่ถูกแปลงเข้ารหัสหรือบีบอัด ดังนั้นจะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากสุดแต่จะมีฟังค์ชั่นการใช้งานน้อยกว่าแบบดิจิตอล
แบบดิจิตอล (Digital) หมายถึงการสื่อสัญญาณเสียงจะถูกแปลงเข้ารหัส(Encode)หรือบีบอัด ดังนั้นจะให้เสียงที่มีความเป็นธรรมชาติน้อยกว่าแบบอนาล็อค แต่ปัจจุบันก็มีการพัฒนาไปมากจนบางคนอาจฟังไม่ออกถึงความแตกต่าง ทั้งนี้แบบดิจิตอล (Digital) มีข้อดีที่สามารถใส่ฟังค์ชั่นการใช้งานมากมายเข้าไปในระบบ เช่น การลงคะแนนเสียง(Voting), ให้กล้องซูมหันไปจับภาพผู้พูดไมค์ชุดประชุมขณะนั้นโดยอัตโนมัติตามที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, การแปลภาษา และอื่นๆอีกมากมาย

2. ไมค์ชุดประชุม แบบไร้สาย (Wireless Conference Set)
ไมค์ประชุมแบบไร้สาย ตามที่บอกเลยครับ ข้อดีคือความคล่องตัวไม่ต้องต่อสายระหว่างตัวไมค์ชุดประชุม แต่ก็มีข้อเสียคือความเสถียรในระบบจะน้อยกว่าแบบมีสาย เนื่องจากมีโอกาสโดนรบกวนจากความถี่อื่นๆได้ ทั้งนี้จากประสบการณ์ตรงแล้ว ไม่มีการรบกวนขณะทดสอบใช้งานแต่เกิดรบกวนขณะประชุมจริง ซึ่งเวลาขณะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปแก้ไขปัญหายากมากเพราะมีหลายคนหลายความถี่เข้ามาร่วมใช้ในพื้นที่เดียวกันสาเหตุมาจากการใช้งานจริงจะมีผู้ใช้งานที่ไม่ได้อยู่ร่วมขณะทดสอบเข้ามาและมีการเปิดใช้งานความถี่ต่างๆเกิดขึ้นเช่น Wi-Fi, ไมโครโฟนไร้สาย

ง่ายสุดนะครับ ติดต่อเราภัทรรุ่งโรจน์ เราสอบถามความต้องการใช้งานและให้คำแนะนำและออกแบบ ไมโครโฟนห้องประชุม ให้ได้ครบถ้วนเลยครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก