ไมโครโฟนห้องประชุม ไมค์ห้องประชุม ไมค์ชุดประชุม รับประกันโดย BOSCH และภัทรรุ่งโรจน์ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ไมค์ห้องประชุม ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือ BOSCH ไมโครโฟนห้องประชุม Bosch ได้สร้างมาตรฐานให้กับวงการประชุมระดับโลก ไมค์ชุดประชุมของบ๊อชตามแบบฉบับมาตรฐานเยอรมันและได้มีการทุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ยืนเด่นเป็นอันดับหนึ่งในโลกของวงการไมค์ชุดประชุมมาอย่างยาวนานสืบทอดต่อมาจาก PHILIPS ตลอดมา  เราภัทรรุ่งโรจน์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายโดยตรงและเป็นศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก BOSCH เป็นแห่งแรกในเอเซียแปซิฟิค ด้วยประสบการณ์ในวงการไมค์ชุดประขุมของภัทรรุ่งโรจน์มากว่า 30 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นไมค์ชุดประชุมแบบเบื้องต้นจนถึงแบบมีกล้องจับภาพผู้พูดอัตโนมัติ แบบนานาชาติที่มีระบบแปลภาษารวมถึงระบบลงคะแนนเสียง ภัทรรุ่งโรจน์จะส่งมอบระบบไมค์ชุดประชุมมีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความเสถียรสูงเพื่อให้การประชุมของท่านราบรื่นทุกการใช้งาน ตัวอย่างผลงานที่เห็นชัดเจน ระบบไมค์ชุดประชุมของรัฐสภาแห่งใหม่รวมถึงที่ทำเนียบรัฐบาลที่จำหน่ายพร้อมติดตั้งและบริการหลังการขายตลอดชีพโดยเราภัทรรุ่งโรจน์

ไมโครโฟนประชุม บ๊อชมีความเหมาะสม ได้รับออกแบบชุดประชุมให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อมาตอบสนองความทันสมัย ความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการส่งไฟล์ภาพหรือวิดีโอ อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถประยุกต์การใช้งานผ่านมือถือสมาร์มโฟน แท็บเล็ต ได้อย่างง่ายดาย

ไมโครโฟนห้องประชุม

ไมโครโฟนห้องประชุมหรือไมค์ชุดประชุม

ไมค์ ประชุม conference

ไมค์ชุดประชุม คือ ไมโครโฟนที่มีลำโพงและวงจรควบคุมอยู่ที่ฐานไมโครโฟนทำงานร่วมกันอย่างเป็น ระบบเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพูดและฟังในการประชุม รวมถึงสามารถปรับเพิ่ม-ลดระดับเสียงในวงของไมค์ชุดประชุมให้มีความชัดเจนเหมาะสมมากขึ้น, สามารถจัดลำดับการใช้ไมค์ชุดประชุมแต่ละตัวเพื่อจัดเรียงตามการขอพูดได้ทั้งอัตโนมัติหรือตามที่ประธานในที่ประชุมต้องการ, สามารถบันทึกเสียงการประชุม, ส่งสัญญาณเสียงในการประชุมไปต่อกับเครื่องขยายเสียงเพื่อให้มีเสียงที่ดังหรือกระจายเสียงไปยังพื้นที่หรือห้องอื่นๆที่ต้องการได้,ใช้งานร่วมกับระบบแปลภาษา (Interpretation System), ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ (Video Conference) รวมถึงใช้งานร่วมกับระบบประชุมทางไกลผ่านApplication ต่างๆเช่น ZOOM, WebEx และค่ายอื่นๆ

องค์ประกอบหลักของไมค์ชุดประชุม จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้

1.ไมค์ชุดประธาน หรือ ชุดไมค์ประธาน (Chairman Unit)
เป็นไมโครโฟนสำหรับประธานในการประชุมเป็นผู้ใช้งาน นอกจากมีลำโพงในตัวและมีปุ่มสวิทช์เปิด-ปิดการใช้ชุดไมค์ประธานแล้ว ชุดไมค์ประธานจะมีปุ่มสวิทช์กดตัดการพูดของไมค์ประชุมผู้ร่วมประชุมทุกตัวที่อยู่ในวงประชุม ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ประธานการประชุมสามารถควบคุมและกำหนดการประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.ไมค์ชุดผู้ร่วมประชุม หรือ ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit)
เป็นไมโครโฟนที่มีลำโพงในตัวและมีปุ่มสวิทช์เปิด-ปิดการใช้ สำหรับผู้ร่วมประชุมใช้งาน  ซึ่งไมโครโฟนชนิดนี้จะประกอบไปด้วยไมโครโฟนพร้อมด้วยปุ่มเปิด-ปิด และลำโพงอยู่ภายในชุดเดียวกัน แต่จะไม่มีปุ่มตัดการพูดหรือการสนทนา
3. ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ (Controller unit)
ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟส่วนประกอบหลักที่สำคัญที่สุดในระบบไมค์ชุดประชุม เพราะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ จ่ายกระแสไฟให้กับไมค์ชุดประชุมทุกตัวในวงประชุมอีกทั้งยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของไมค์ชุดประชุมทุกตัวในวงประชุม ฟังค์ชั่นการใช้งานของชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟโดยทั่วไปจะมีดังนี้
- เลือกจำนวนชุดไมค์ผู้ร่วมประชุมให้พูดได้พร้อมกันได้กี่คน เช่น 1, 2, 3, 4 คน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประชุมไม่ใช่มีแต่คนพูดในวงประชุมไม่มีใครฟังใคร
- การปรับ เร่ง-ลด เสียงที่ออกไปยังลำโพงของชุดไมค์ชุดประชุมที่อยู่ในวงประชุม
- ช่องสัญญาณเสียงเข้า-ออก สำหรับนำเสียงจากภายนอกเข้ามาสู่วงประชุมและนำเสียงของวงประชุมส่งออกไปยังเครื่องขยายเสียงหรืออื่นๆ
- เลือกMode การประชุม First in First out , Chairman only, จองคิวการพูด, ประธานเป็นคนเลือกให้สิทธิ์การพูด เป็นต้น
- สามารถบันทึกการประชุมลงในตัวเครื่องควบคุมหรือลงUSB Drive
- มีช่องไม่น้อยกว่า2ช่องสำหรับต่อชุดไมค์ประชุม ส่วนใหญ่ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟจะรองรับการต่อไมค์ชุดประชุมได้เฉลี่ย 50-80 ตัว แตกต่างตาม รุ่น ยี่ห้อและผู้ผลิตแต่ละราย
- มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนแบบมีสายและช่องสำหรับต่อไมโครโฟนแบบไร้สาย

youtube-video-thumbnail

ไมโครโฟนห้องประชุม ยังแบ่งแยกได้เป็น 2 ชนิด คือ

ไมค์ ประชุม

1. ไมค์ชุดประชุม ชนิดมีสาย (Wire Conference Set)
ตามชื่อเลยครับไมค์ชุดประชุม แบบมีสาย ก็จะมีสายต่อพ่วงจากชุดไมค์ประชุมตัวที่1ไปยังชุดไมค์ประชุมตัวที่2 เรียงไล่ถัดกันไป หรือชื่อตามมาตรฐานว่า Daisy Chain ปกติสายต่อพ่วงที่มากับตัวไมค์ชุดประชุมจะมีความยาว2เมตรโดยมีทั้งไมค์ชุดประชุม แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
แบบอนาล็อค (Analogue) หมายถึงการสื่อสัญญาณเสียงในวงประชุมจะไม่ถูกแปลงเข้ารหัสหรือบีบอัด ดังนั้นจะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากสุดแต่จะมีฟังค์ชั่นการใช้งานน้อยกว่าแบบดิจิตอล
แบบดิจิตอล (Digital) หมายถึงการสื่อสัญญาณเสียงจะถูกแปลงเข้ารหัส(Encode)หรือบีบอัด ดังนั้นจะให้เสียงที่มีความเป็นธรรมชาติน้อยกว่าแบบอนาล็อค แต่ปัจจุบันก็มีการพัฒนาไปมากจนบางคนอาจฟังไม่ออกถึงความแตกต่าง ทั้งนี้แบบดิจิตอล (Digital) มีข้อดีที่สามารถใส่ฟังค์ชั่นการใช้งานมากมายเข้าไปในระบบ เช่น การลงคะแนนเสียง(Voting), ให้กล้องซูมหันไปจับภาพผู้พูดไมค์ชุดประชุมขณะนั้นโดยอัตโนมัติตามที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, การแปลภาษา และอื่นๆอีกมากมาย

2. ไมค์ชุดประชุม แบบไร้สาย (Wireless Conference Set)
ไมค์ประชุมแบบไร้สาย ตามที่บอกเลยครับ ข้อดีคือความคล่องตัวไม่ต้องต่อสายระหว่างตัวไมค์ชุดประชุม แต่ก็มีข้อเสียคือความเสถียรในระบบจะน้อยกว่าแบบมีสาย เนื่องจากมีโอกาสโดนรบกวนจากความถี่อื่นๆได้ ทั้งนี้จากประสบการณ์ตรงแล้ว ไม่มีการรบกวนขณะทดสอบใช้งานแต่เกิดรบกวนขณะประชุมจริง ซึ่งเวลาขณะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปแก้ไขปัญหายากมากเพราะมีหลายคนหลายความถี่เข้ามาร่วมใช้ในพื้นที่เดียวกันสาเหตุมาจากการใช้งานจริงจะมีผู้ใช้งานที่ไม่ได้อยู่ร่วมขณะทดสอบเข้ามาและมีการเปิดใช้งานความถี่ต่างๆเกิดขึ้นเช่น Wi-Fi, ไมโครโฟนไร้สาย

ง่ายสุดนะครับ ติดต่อเราภัทรรุ่งโรจน์ เราสอบถามความต้องการใช้งานและให้คำแนะนำและออกแบบ ไมโครโฟนห้องประชุม ให้ได้ครบถ้วนเลยครับ

youtube-video-thumbnail

ไมโครโฟนห้องประชุมสำหรับใช้ในวัด

บ้า!!! ไมค์อะไรมันก็ใช้ได้ เหมือนกันหมดแหละ ไม่เห็นต้องไปแบ่งว่าพระใช้ โยมใช้เลย
อาจจะมีคนคิดแบบนี้อยู่มากพอสมควร
แล้วถ้ามีคนบอกว่า “ไม่นะ มันไม่เหมือนกัน”
ก็จะเกิดคำถามขึ้นมากมาย สำหรับผู้ใช้งานไมโครโฟนทั้งหลาย ที่คุ้นเคยกับไมโครโฟนแบบมือถือทั่วไป

และหรือ เขาเหล่านั้นอาจจะตั้งคำถามว่า นอกจากไมโครโฟนแบบมือถือแล้ว มีแบบอื่นด้วยหรือ?
“อ้าว!!! ไมโครโฟน ไม่ได้เหมือนกันหมดเหรอ”
“ทำไมต้องมีไมโครโฟน แบบอื่น อุ๊ย!!หน้าตาดูประหลาดจัง”
ประเด็นมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวครับ
ยกตัวอย่าง
หลวงพ่อที่ท่านชราภาพมาก เราจะไปบอกให้ท่านเทศน์ดังขึ้นได้ไหม?
จะให้ท่านขยับไมค์เข้าใกล้ปากได้ไหม?
“ยากครับ”

ซึ่งเรื่องพวกนี้ มันเกี่ยวกับการหอน ของไมค์ด้วยนะครับ ทำเป็นเล่นไป
การหอนของไมค์ หรือการป้อนกลับ (Feedback) เกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดเสียง หรือไมโครโฟน รับสัญญาณเสียงจากปาก แล้วนำไปขยายผ่านทางมิกเซอร์ ตรงไปยังแอมป์ จากแอมป์ส่งไปขับลำโพง
แล้วถ้าวางลำโพงไม่ดี องศาไม่ได้ มันก็จะย้อนป้อนกลับเข้ามาที่ไมค์อีกครั้งแบบทวีคูณ
ดังนั้น ชนิดและ ประเภทของไมค์ กับทิศทางการรับเสียง จึงมีผลมากๆ ที่จะก่อให้เกิดการหอนมากหรือ หอนน้อย

ผมกำลังจะบอกว่า ไมโครโฟนที่ใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนั้น มีหลายรูปแบบเหลือเกิน หากสังเกตให้ดี เช่นไมโครโฟนนักข่าว ที่ช่องTVต่างๆใช้สัมภาษณ์, ไมโครโฟนข้างสนามฟุตบอลเวลาถ่ายทอดสด หรือไมโครโฟนหนีบปกเสื้อ เวลาพิธีกรอ่านข่าว แถมเวลารายการโทรทัศน์พาไปดูเบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์ เขาจะมีแค่ไมโครโฟนด้ามยาวๆหนึ่งตัว ที่คนยกจะใส่หูฟังตลอดเวลา ซึ่งคนยกไมค์ เขามีชื่อเรียกตามศัพท์เฉพาะทางว่าบูมแมน

แพทเทินรูปที่่1
แพทเทินรูปที่่2
แพทเทินรูปที่่3
แพทเทินรูปที่่4

ซึ่งหากจะแบ่งตามรัศมีการรับสัญญาณ(Polar Pattern) คร่าวๆ ไมโครโฟนที่พบเห็นได้บ่อย ในงานพูด จะมีอยู่หลักๆ 4 ชนิด ซึ่งผมได้อธิบายตามรูป ทั้ง 4 แบบแล้ว
อ้าว!! แล้วหลวงพ่อจำเป็นต้องซื้อไมค์4ตัว 4ชนิดนี้ ติดย่ามไว้ใช้ไหม?
จำเป็นครับ แต่ซื้อแค่ตัวเดียวก็พอ เพราะมันมีไมโครโฟน รุ่นหนึ่ง ของ Electro-Voice ที่สามารถเปลี่ยนรัศมีการรับสัญญาณ ได้ทั้ง4แบบเลย รุ่นนั้นก็คือ EV Polar Choice

สำหรับ Electro-Voice Polar Choice นั้น
เป็นไมค์ก้าน ที่มีความยาวให้เลือกถึง 3 แบบ นั่นคือ 12”,15” และ 18”
อย่าลืมนะว่า ตัวแปรของมันก็คือ ลำโพงกับไมค์ ที่จะเป็นตัวกำหนดว่า เสียงมันจะหอนหรือไม่
- ถ้าตำหน่งของลำโพง กับไมค์ ไม่ได้อยู่ใกล้กัน โอกาสเกิดการหอนจะน้อยลงไปมาก ผมจะเลือกใช้ รัศมีการรับสัญญาณแบบ Omni-directional ก็ได้ เพราะไม่ว่าผมจะขยับออกห่างจากไมค์ขนาดไหน ก็ยังรับเสียงได้ แถมโทนเสียงยังเท่าเดิมอีกด้วย
-ถ้าตำแหน่งของลำโพงกับไมค์ อยู่ประจัญหน้ากัน การขยับไมค์ให้ออกห่าง หรือเอียงด้านข้าง ทำมุมในองศาที่ไม่รับสัญญาณ ย่อมช่วยลดการหอนได้ ทั้งนี้ หากอยู่ใกล้กันมาก ปรับรัศมีแคบๆ อย่าง Hyper-Cardioid หรือ Super-Cardioid จะช่วยลดการหอนได้ดีมากทีเดียว ตามรูปที่.6


อีกทั้ง EV Polar Choice เป็นไมโครโฟนที่มีโครงสร้างแบบ Condenser จึงมีความไว หรือ Sensitivity ที่สูงกว่าแบบ Dynamic ทำให้หลวงพ่อ ไม่ต้องตะเบ็งเสียงมากเกินไป ด้วยความที่เป็นไมค์แบบ Gooseneck หรือ คอห่าน จึงสามารถปรับก้มเงยองศาใดๆก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของตัวไมโครโฟน เวลาที่ออกนอกฐานมากๆ

จะเห็นว่า การเลือกไมโครโฟนนั้น ต้องเลือกให้เหมาะกับงานที่ใช้ การมีรัศมีการรับสัญญาณที่หลากหลายย่อมยืดหยุ่นกว่า เผื่อต้องใช้แก้ปัญหา กรณี เจอเหตุไม่คาดฝันแบบปัจจุบันทันด่วน

ไมโครโฟนห้องประชุม EV ดีอย่างไร มีคำอธฺิบาย

youtube-video-thumbnail

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก