ไมค์ประชุม bosch

ไมค์ห้องประชุม BOSCH CCS900 Ultro Conference System

ไมโครโฟนประชุม ไมค์ห้องประชุม bosch แบรนด์ผู้นำระบบเสียงชุดประชุมการันตีคุณภาพอย่างยาวนาน  ภัทรรุ่งโรจน์คือผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ที่สุดของ BOSCH ในประเทศไทย รวมถึงเป็นศูนย์ซ่อมแห่งแรกของบ๊อชในเอเซียแปซิฟิคตั้งแต่ปี1992 ( มากกว่า28 ปี )

BOSCH CCS900 ไมโครโฟนชุดประชุม ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ

BOSCH ผู้นำระบบไมโครโฟนประชุมที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50 ปี และได้รับความไว้วางใจในการประชุมสำคัญๆ จากทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้ติดตั้งไมโครโฟนประชุมสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล และ การประชุมระดับนานาชาติ
อาทิ องค์การสหประชาชาติ, รัฐสภา, การประชุม APEC Thailand ฯลฯ
ชุดไมโครโฟนประชุม ของ BOSCH ได้รับความเชื่อถือทั้งทางด้านคุณภาพ และบริการหลังการขายมาโดยตลอด

ไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS900 กับคุณสมบัติพิเศษ

– ไม่มีเสียงฟีดแบค(Feed back) หรือเสียงหอน 100%
– มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง ไม่น้อยกว่า 50 ชุด
– ต่อไมโครโฟนได้ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย (Wireless)โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม
– มีลำโพงในตัว
– คุณภาพการผลิตจาก BOSCH เยอรมัน

ชุดไมค์ห้องประชุม BOSCH รุ่น CCS-1000D

ชุดไมค์ห้องประชุม BOSCH รุ่น CCS-1000D คือชุดไมโครโฟนประชุมดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ ที่เหมาะสำหรับห้องขนาดเล็ก ตั้งแต่ขนาด 5-20 ที่นั่ง และขนาดกลาง ตั้งแต่ขนาด 20-50 ที่นั่งขึ้นไป หรือแม้แต่ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้ไมโครโฟนชุดประชุมจำนวนมากกว่า 240 ชุด ไมโครโฟนชุดประชุม รุ่น CCS-1000D เป็นระบบที่สามารถซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุมเพิ่มเติมเพื่อต่อขยายระบบให้ใหญ่มากขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดควบคุมระบบไมโครโฟนห้องประชุม

ชุดไมค์ห้องประชุม BOSCH รุ่น CCS-1000D มีฟังค์ชั่นการทำงานเบื้องต้นดังนี้

1. สามารถซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม BOSCH รุ่น CCS-1000D เพิ่มจำนวนขึ้นได้ตามต้องการใช้งาน
2. โดยชุดไมค์ห้องประชุม รุ่น CCS-1000D มาพร้อมด้วยคุณสมบัติบันทึกเสียงการประชุมลงMemoryภายในตัวเครื่องควบคุม หรือจะบันทึกเสียงลง USB Flash Drive ก็ได้
3. มีวงจรป้องกันเสียงหอนในตัว(Anti-Feedback) โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
4. สามารถใช้อุปกรณ์ Tablet, Laptop, Computer ในการควบคุมและจัดการ การประชุม และสามารถบริหารจัดการไฟล์เสียงประชุมที่บันทึกไว้ ซึ่งทำให้สะดวกในการใช้งานการประชุมเป็นอย่างมาก
5. สามารถบันทึกเสียงการประชุมได้ทั้งวงประชุม และสามารถแยกบันทึกเสียงเฉพาะชุดไมโครโฟนประชุมได้ถึง 4 ช่อง เพื่อการใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
6. สามารถต่อกล้องเพื่อจับภาพผู้กดไมโครโฟนพูดในวงประชุม โดยกล้องจะหมุนพร้อมซูมจับภาพผู้พูดโดยอัตโนมัตในทันที
7. สามารถต่อเชื่อมกับระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ได้ทุกค่าย เช่น ZOOM, WebEx, Google meet และอื่นๆ โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม

ไมโครโฟนประชุมมีอะไรบ้าง
ในไมโครโฟนประชุมหนึ่งชุดจะต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1.ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟน และลำโพง
2.ชุดประธานพร้อมไมโครโฟนและลำโพง
3.ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ
4.สายต่อพ่วงชุดประชุมความยาว 10 เมตร

โดยแต่ละรายการจะมีคุณลักษณะทางเทคนิคของไมโครโฟนประชุมดังนี้ (ตัวอย่างของยี่ห้อ BOSCH รุ่นCCS900)

1. ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟน และลำโพง
1.1 เป็นไมโครโฟนแบบอิเลคเตรทคอนเดนเซอร์ ก้านชนิดโค้งงอได้และมีไฟวงแหวนสีแดงที่หัวไมโครโฟน
1.2 มีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 mm. จำนวน 2 ช่อง
1.3 มีปุ่มเปิด / ปิด ไมโครโฟน
1.4 มีลำโพงในตัวโดยลำโพงจะถูกตัดเสียงอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน
1.5 ก้านคอไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แต่ไม่เกิน 12.5 นิ้ว
1.6 มีช่วงความถี่ใช้งาน 135 Hz – 12.5 kHz ตามมาตรฐาน IEC 914
1.7 ลำโพงมีกำลังขับไม่น้อยกว่า 2 วัตต์ (กำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 วัตต์)

2. ชุดประธานพร้อมไมโครโฟนและลำโพง
2.1 มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับชุดผู้ร่วมประชุมทุกประการ ยกเว้นตัวประธานจะไม่มีไฟ LED สีขาวที่ฐาน
ไมโครโฟน
2.2 มีสวิทซ์ตัดการพูดของชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมทุกตัวในระบบ

3. ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ
3.1 มีสวิทซ์เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
3.2 มีวงจรกำจัดเสียงหวีดหอนให้กับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (Digital Acoustic Feedback Suppression) อยู่ภายในตัวชุดควบคุมสำเร็จพร้อมจากโรงงาน
3.3 มีสวิทซ์เลือกแบบการทำงานของระบบได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ
3.4 มีปุ่มปรับควบคุมระดับความดังของเสียงในระบบ
3.5 มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ ขนาด 3.5 mm.
3.6 มีช่องต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทาง ไม่น้อยกว่า 50 ชุดและสามารถขยายเพิ่มเติมได้ถึง 150 ชุดโดยเพิ่มชุดจ่ายกระแสไฟ
3.7 มีช่องต่อไมโครโฟนภายนอก ปรับระดับความดังได้และไมโครโฟนภายนอกนี้จะถูกตัดเสียง เมื่อประธานกดปุ่มตัดการสนทนา
3.8 มีช่องที่ใช้ต่อเข้า-ออกกับระบบเสียงภายนอก หรือใช้เชื่อมต่อกับเครื่องแปลงสัญญาณ
3.9 มีช่องสำหรับต่อกับอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (EQUALIZER) จากภายนอกได้
3.10 มีลำโพงมอนิเตอร์สำหรับตรวจเช็คเสียงและมีแจ๊คสเตอริโอสำหรับต่อหูฟัง
3.11 สามารถต่อประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริม
3.12 เป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศในยุโรป มาตรฐาน IEC 914 และมาตรฐานความปลอดภัย EN60065

4 สายต่อพ่วงชุดประชุมความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น

4.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับไมโครโฟนชุดประชุม
4.2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตรหมายเหตุ : เพื่อความมั่นคงในการบริการหลังการขายระยะยาวไมโครโฟนชุดประชุมต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ ไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยออกจากสำนักงานของผู้ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

ทีมงานภัทรรุ่งโรจน์มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญชุด ไมค์ห้องประชุม bosch  คุณภาพดีพร้อมบันทึกเสียงประชุมพร้อมให้คำปรึกษา  ออกแบบและติดตั้ง พร้อมอะไหล่สำรองในการใชังาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดอายุการใช้งานครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก