Bosch

Bosch

    Introducing The New BOSCH CCS 900 Ultro Discussion System Bosch is pleased to introduce its latest innovation,the CCS900 Ultro Discussion System as the successor of the CCS 800 Ultro System. It offers new design features and extra functions, including a patent-pending “Possible-To-Speak” indication. Designed and developed by Bosch experts in...

Bosch CCS900

Bosch CCS900

ไมโครโฟนประชุม BOSCH CCS900 Ultro Conference System ไมโครโฟนประชุม ไมค์ประชุม BOSCH ระบบเสียง เครื่องเสียงห้องประชุม  BOSCH CCS900 ไมโครโฟนชุดประชุม ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ BOSCH ผู้นำระบบไมโครโฟนประชุมที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50 ปี และได้รับความไว้วางใจในการประชุมสำคัญๆ จากทั่วโลก และในประเทศไทยก็ได้ติดตั้งไมโครโฟนประชุมสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล และ...